Szafy metalowe RODO

Szafy metalowe RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych. Spełniają one określone standardy i wymagania, które umożliwiają ochronę dokumentów zawierających dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą lub zniszczeniem.

Szafy metalowe RODO – kluczowe cechy

 • Solidna konstrukcja:
  • Szafy metalowe RODO są wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej, która zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
  • Często wyposażone w wzmocnione drzwi oraz korpus, co dodatkowo zwiększa ich odporność na próby włamania.
 • Zaawansowane systemy zamknięcia:
  • Zamki wielopunktowe: System zamknięcia, który blokuje drzwi w kilku miejscach, co znacznie utrudnia ich sforsowanie.
  • Zamki elektroniczne: Zamiast tradycyjnych zamków na klucz, wiele szaf posiada zamki elektroniczne, które mogą być otwierane przy użyciu kodu PIN, karty magnetycznej lub biometrii (np. odcisku palca).
  • Zamki szyfrowe: Zamki mechaniczne z szyfrem, które zwiększają poziom zabezpieczeń bez konieczności używania kluczy.
 • Kontrola dostępu:
  • Szafy mogą być wyposażone w systemy kontroli dostępu, które rejestrują, kto i kiedy otwierał szafę. Dzięki temu można monitorować dostęp do przechowywanych dokumentów.
  • Możliwość konfiguracji różnych poziomów dostępu dla różnych użytkowników, co pozwala na zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych części szafy.
 • Odporność na pożar:
  • Niektóre modele szaf są wykonane z materiałów ognioodpornych lub posiadają specjalne wkładki ognioodporne, które chronią dokumenty przed wysoką temperaturą i płomieniami przez określony czas (np. 30, 60 lub 120 minut).
 • Ochrona przed zalaniem:
  • Specjalne uszczelki oraz konstrukcja zapewniająca szczelność mogą chronić zawartość szafy przed zalaniem wodą, co jest istotne w przypadku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 • Oznakowanie i certyfikaty:
  • Szafy mogą posiadać certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa, takimi jak ISO 9001, ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) czy certyfikaty ognioodporności.
  • Oznakowanie CE, które potwierdza zgodność produktu z wymogami UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Kluczowe założenia RODO a szafy metalowe RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation), to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (UE). Szafy metalowe RODO muszą spełniać wymogi prawne. Zostało przyjęte 27 kwietnia 2016 roku, a zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku. RODO wprowadza jednolite zasady dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE.

 1. Zakres stosowania:
  • RODO dotyczy wszystkich organizacji, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE, niezależnie od tego, gdzie mają swoją siedzibę.
 2. Dane osobowe:
  • Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne i identyfikatory internetowe.
 3. Zasady przetwarzania danych:
  • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość: Dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dotyczą.
  • Ograniczenie celu: Dane muszą być zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Minimalizacja danych: Dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne w stosunku do celów, w których są przetwarzane.
  • Dokładność: Dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane.
  • Ograniczenie przechowywania: Dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
  • Integralność i poufność: Dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Prawo dostępu: Osoby mają prawo do uzyskania potwierdzenia, czy ich dane są przetwarzane, a także do dostępu do tych danych.
  • Prawo do sprostowania: Osoby mają prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych: Osoby mają prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych sytuacjach (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoby mogą żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach.
  • Prawo do przenoszenia danych: Osoby mają prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora.
  • Prawo do sprzeciwu: Osoby mogą sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 5. Obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających dane:
  • Administratorzy danych muszą zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
  • Administratorzy muszą przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych w przypadku przetwarzania, które może powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych.
  • Administratorzy muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Szafy metalowe RODO – jak przechowywać dane w fimie?

1. Zbieraj i przechowuj dane osobowe tylko w celach określonych i zgodnych z przepisami RODO.

2. Uzyskaj zgodę od osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

3. Zabezpiecz dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i utratą, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

4. Regularnie szkol pracowników w zakresie przestrzegania przepisów RODO i obowiązujących procedur w firmie.

5. Prowadź rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i zapewnij, że jest on dostępny dla organu nadzorczego.

6. Dokładnie informuj osoby, których dane dotyczą, o swoich prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

7. Współpracuj z organem nadzorczym w przypadku wszelkich wniosków, pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych.

8. Regularnie przeprowadzaj audyty dotyczące przestrzegania przepisów RODO w firmie i dokonuj ewentualnych korekt, jeśli zachodzi taka potrzeba.

9. Pamiętaj o pryncypie odpowiedzialności, zgodnie z którym firma jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

10. Bądź świadomy zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i dostosuj procedury w firmie, aby zawsze były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodaj komentarz